homecommunity —FAQ

F&Q

homecommunity — qna

Q&A

제품관련남녀노소 누구 사용할 수 있나요?

관리자
조회수 538

네, 더마리본 디알라인 제품은 남녀노소 누구나 사용 가능하며, 모든 피부타입이 사용가능한 제품입니다.

                                               

CUSTOMER CENTER 

02-598-2731 

Mon - Fri 10:00 - 17:00
lunch 12:00 -13:00 

Sat.Sun.Red-Day Off

BANK ACCOUNT

국민) 367201-04-090446 

우리) 1073-301-948457 

예금주 : 유가람(유스킨코리아)

RETURN & EXCHANGE

서울시 서초구 서초대로 48길 108 정일빌딩 201호