homecommunity —FAQ

F&Q

homecommunity — qna

Q&A

배송관련배송료는 어떻게 되나요?

관리자
조회수 821

5만원 이상 구매 시 무료배송이며, 구매금액이 5만원 이하일 경우 2,500원의 배송료가 부가됩니다. 


                                               

CUSTOMER CENTER 

02-598-2731 

Mon - Fri 10:00 - 17:00
lunch 12:00 -13:00 

Sat.Sun.Red-Day Off

BANK ACCOUNT

국민) 367201-04-090446 

우리) 1073-301-948457 

예금주 : 유가람(유스킨코리아)

RETURN & EXCHANGE

서울시 서초구 서초대로 48길 108 정일빌딩 201호